House of English Nursery

"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation"
PLATO

To Κ.Ξ.Γ HOUSE OF ENGLISH αποτελεί ένα σύγχρονο πολυχώρο διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Εδώ η εκμάθηση των Αγγλικών γίνεται κατάκτηση μέσα από τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους σε συνδυασμό με τη διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσουμε με το μαθητή και το γονέα.

Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην ουσιαστική, πολύπλευρη, βιωματική εξοικείωση του μαθητή με τα γνωστικά στοιχεία κ τις δομές της ξένης γλώσσας. Έχει παρατηρηθεί πως όσο νωρίτερα αποκτήσει ερεθίσματα σε μια ξένη γλώσσα ένα παιδί νηπιακής/προσχολικής ηλικίας, τόσο ευκολότερα θα τεθούν οι βάσεις για την μετέπειτα εκμάθησή της.

Έτσι, στα πλαίσια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας πρωτίστως και την προώθηση της πολυγλωσσίας, των επιστημονικών απόψεων ειδικών καθώς και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας για γλωσσομάθεια, το House of English προχωρά σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, διαμορφωμένο για πολύ μικρές ηλικίες, στο οποίο τα παιδιά έχουν την πρώτη τους επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και προσομοιάζουν στις συνθήκες και τις ανάγκες της καθημερινής ζωής (project based learning).

Μέσα από το βιωματικό παιχνίδι, η γνώση γίνεται ενεργητική, βιώνεται και η κατάκτησή της συνδέεται με τη ζωή, τα πραγματικά αντικείμενα  και τις χειροπιαστές εμπειρίες. Αυτός ο παιδοκεντρικός προσανατολισμός αποτελεί τη θεμέλια βάση στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας που εκπονείται με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, κουκλοθέατρου, τραγουδιών, ζωγραφικής, παιχνιδιών ρόλων (role-play), χειροτεχνίας και κατασκευών.

Τα τμήματά μας χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών μας:

  • Nursery - Kindergarten

3-4

4-5

5-6       χρονών

 

Και διαμορφώνονται σύμφωνα με το γνωστικό και μαθησιακό ρυθμό ανάπτυξής τους.

Η συμμετοχή του παιδιού σας στο αντίστοιχο πρόγραμμά μας πραγματοποιείται με την εξαργύρωση ενός κουπονιού και προαγοράζεται με τη μορφή πακέτου των 4 κουπονιών (σε συμβολική τιμή διδάκτρων) στη γραμματεία μας. Με το σύστημα των κουπονιών δεν χάνεται κανένα πληρωμένο μάθημα (λόγω κωλύματος ή ασθένειας). Πρότασή μας είναι ωστόσο το παιδί σας να παρακολουθεί συστηματικά, γιατί ένα σταθερό πλαίσιο (συμμαθητές, δασκάλα, στόχοι) συμβάλλει σημαντικά στη σωστή κοινωνικοποίηση κ μαθησιακή ανάπτυξή του.

Εξετάζοντας τις διάφορες μελέτες και πορίσματα ερευνών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην προσχολική ηλικία όχι μόνο δεν εμποδίζει τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά αντίθετα την ενισχύει, γιατί το παιδί αναπτύσσει υψηλότερο επίπεδο κατανόησης της μητρικής γλώσσας και συνειδητοποιεί πώς λειτουργεί αυτή συγκρίνοντάς την με την ξένη. Παράλληλα, οξύνει την κριτική σκέψη, ενισχύει τις νοητικές διεργασίες και προωθεί τη γλωσσική ανάπτυξη. Επιπλέον, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πρώιμη παιδική ηλικία ερεθίζει περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία στη σκέψη.

 

EΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ απο το Cyber School

Αγαπητοί γονείς,

Το The Cyber School for kids είναι ένα πρόγραμμα για την πρώιμη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει σε παιδιά, ηλικίας 3- 6 ετών, την ευκαιρία να μάθουν την αγγλική γλώσσα σε ένα κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους και να τους μεταδώσει ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη γι’ αυτούς που μιλούν άλλη γλώσσα από τη δική τους.

Το πρόγραμμα The Cyber School for kids στηρίζεται στη  βιωματική μάθηση, ενθαρρύνοντας τα παιδιά από την πρώτη στιγμή  εκμάθησης. Τους μεταδίδουμε προοδευτικά ,αυτοματισμούς της γλώσσας, με αυθόρμητο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους.

Το παιδί δουλεύει  ελεύθερα,  χαρούμενα, αποδοτικά και δοκιμάζει όλες τις δυνατότητές του.

Μαθαίνει, αναπτύσσοντας παράλληλα αυτονομία, φαντασία, δημιουργικότητα και κοινωνικές δεξιότητες, με φυσικό και αβίαστο τρόπο, όπως και τη μητρική του γλώσσα.

Εξασκείται, στο ν’ ακολουθεί  οδηγίες και μυείται στην αγγλική γλώσσα, με δημιουργικό θεατρικό παιχνίδι, μουσική, κίνηση, κατασκευές και ελεύθερη έκφραση.

Η βασική αρχή είναι, ότι τα παιδιά διασκεδάζοντας και παίζοντας απορροφούν και συγκρατούν καλύτερα τα δεδομένα που τους προσφέρονται. Με το The Cyber School for kids τους δίνουμε  κίνητρα δημιουργώντας ενθουσιασμό για την ξένη γλώσσα και τις πολιτιστικές παραδόσεις της.

Το  πρόγραμμα  πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ξ.Γ.  House of English.

 

 Η συμμετοχή των γονέων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έτσι σε κάθε θεματική ενότητα, έχει προβλεφθεί μία δημιουργική δραστηριότητα για να παίζουν οι γονείς με τα παιδιά τους  και  να επιβεβαιώνουν εύκολα την πρόοδό τους

 

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου TCS «οι μικροί μαθητές»  μπορούν να προετοιμαστούν και να συμμετέχουν στις εξετάσεις GESE I  (A1 CEFR-ευχέρειας ομιλίας) για την απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου, από το αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Trinity College του Λονδίνου που υποστηρίζει το πρόγραμμα The Cyber School for kids

Σ’ ένα χώρο προστατευμένο όπου μπορούν τα νήπια να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο, με παιχνίδια, τραγούδια και παραμύθια στην αγγλική γλώσσα.

 

Σας ευχαριστούμε,

Η ομάδα The Cyber School

Τα νηπιακά προγράμματά μας βοηθούν τα παιδιά να αφομοιώνουν την Αγγλική γλώσσα σε συνδυασμό με δεξιότητες που διεγείρουν τη δημιουργικότητά τους!
Join us today!