Γιατί να επιλέξετε το HOUSE OF ENGLISH

Γιατί βασιζόμαστε στη διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσουμε με το μαθητή και το γονέα

  • Για εμάς, κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον μικρό αριθμό μαθητών ανά τάξη καθώς και στη σωστή σύσταση των τμημάτων μας, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια

  • Παρέχουμε εκπαιδευτικές σημειώσεις σε ΚΑΘΕ μάθημα που σχετίζονται με το λεξιλόγιο και τη γραμματική ανά διδακτική ενότητα, με τρόπο επεξηγηματικό, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αφομοίωση της ύλης.

  • Με το κατάλληλο λογισμικό, ακόμα και από τις πολύ μικρές ηλικίες, δύναται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δρώντας υποστηρικτικά τόσο στην εκμάθηση, όσο και στην εξάσκηση του λεξιλογίου και της γραμματικής.

  • Μέσω συνεχούς ενημέρωσης με το γονέα, οργανώνουμε συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου δεν σας πληοφορούμε απλά για την πρόοδο των παιδιών σας, αλλά σας παρέχουμε καθοδήγηση για το πώς πρέπει να γίνεται το διάβασμα στο σπίτι και πολλές άλλες λεπτομέρειες.

 

  • Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διοργανώνουμε δραστηριότητες που ωθούν τους σπουδαστές μας όλων των ηλικιών να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.Παραταύτα, δε μένουμε μόνο σε αυτό, αλλά μέσα από το σχολικό μας περιβάλλον τα παιδιά βρίσκουν ένα χώρο να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στους συμμαθητές τους. Έτσι, κατά διαστήματα μπορεί να μας ακούσετε να τραγουδάμε στα Αγγλικά ή άλλη γλώσσα έχοντας συνοδεία μια κιθάρα που παίζουν οι μαθητές μας...ακόμη και...παράσταση Καραγκιόζη να έχει στηθεί!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί καρπός όλων των προηγούμενων σημείων υπεροχής είναι η βιωματική εκμάθηση της γλώσσας, πράγμα που αποδεικνύεται μέσα από τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

.