Adult Classes

 Τμήματα Ενηλίκων

 

Τα τμήματα ενηλίκων χωρίζονται σε βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον προσανατολισμό και το στόχο του κάθε ατόμου:

 • τμήματα βελτίωσης της γνώσης της Αγγλικής και απόκτησης πτυχίων βασιζόμενα στις απαιτήσεις του εργασιακού τομέα (αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ)

Εδώ, στοχεύουμε στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων (listening,reading,speaking,writing) έτσι ώστε -στο συντομότερο χρονικό διάστημα- να μπορέσει ο κάθε υποψήφιος να γίνει κάτοχος μίας έγκυρης πιστοποίησης.
 • τμήματα αποφοίτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με σκοπό την εξέταση μέσω των IELTS, TOEFL για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Τα εν λόγω τμήματα σχηματίζονται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (λόγω της συχνότητας των εξετάσεων πολλές φορές μέσα στο χρόνο) και η μέγιστη διάρκειά τους δεν ξεπερνά τους 2-3 μήνες. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο παίζει το επίπεδο γλωσσομάθειας του κάθε ενδιαφερόμενου καθώς επίσης και ο βαθμός εισαγωγής στο εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Γι'αυτό το λόγο, δημιουργούμε πάντοτε ολιγομελή και ομοιογενή courses, αλλά και εξατομικευμένα (ιδιαίτερα) κατ'απαίτηση των σπουδαστών μας.
Τα πτυχία IELTS και TOEFL έχουν αρκετά διαφορετική δομή και νοοτροπία.Έτσι, το House of English δίνει την ευκαιρία εισαγωγικών mock exams στην αρχή του εκάστοτε προγράμματος, ώστε να καταννοήσουμε ποιός τύπος εξέτασης ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου (paper based/computer based, που διεξάγεται δωρεάν στο computer lab).
 • τμήματα εξειδίκευσης σε ορολογίες, ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον*

Πολυάριθμοι είναι και οι τομείς στους οποίους μπορούν να ειδικευτούν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Τα συγκεκριμένα τμήματα επικεντρώνονται στην απόκτηση ευχέρειας στη χρήση ειδικής ορολογίας, απαραίτητης στον τομέα της εργασίας του κάθε ατόμου. Πέραν από αυτό, το μάθημα εμπλουτίζεται με την ανάπτυξη τόσο του γραπτού, όσο και προφορικού λόγου.

Αντιπροσωπευτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:

 1. Command & Control

 2. Hotels & Catering

 3. Information Technology

 4. Tourism

 5. Business English

 6. Law

 7. Air Force

 8. Engineering

 9. Accounting

 10. Police

 11. Beauty Salon

 12. Nursing

 13. Secretarial

 14. Banking

 15. Agriculture

 16. Navy

 17. Medical

 18. Mechanics

 19. Construction Buildings

 20. Plumbing

 21. Finance

 22. Petroleum

 23. Civil Aviation

 24. Sports

 25. Electrician

 26. Electronics

 27. Merchant Navy

 28. Environmental Science

 29. Call Centers

 30. TAXI Drivers

 31. Management

 • τμήματα απόκτησης ευχέρειας λόγου με επικοινωνιακό χαρακτήρα

Στα παραπάνω τμήματα σκοπός είναι η επαφή με την Αγγλική γλώσσα με στόχο τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Έτσι, χωρίς την "πίεση" για την προετοιμασία ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, το μάθημα επικεντρώνεται σε everyday life situations μέσα από ειδικά προσαρμοσμένα βιβλία με έμφαση στην εξάσκηση του προφορικού λόγου και της ακουστικής κατανόησης.

*ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

H INTERNATIONAL VOCATIONAL ENGLISH (INTERVEG), σε συνεργασία με το UNIVERSITY OF GREENWICH του Λονδίνου, προσφέρει πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών Ειδικότητας και χορηγεί δύο μοναδικά πιστοποιητικά: 

1)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: απονέμεται στο σπουδαστή που ολοκληρώνει με επιτυχία τις δύο βασικές προυποθέσεις του προγράμματος σπουδών α)την ολοκλήρωση του προγράμματος και β)τη δημιουργία ενός γλωσσικού πορτοφόλιο στην ειδικότητα που έχει επιλέξει

2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: απονέμεται στο σπουδαστή που θα περάσει με επιτυχία οποιαδήποτε απο τις διαθέσιμες εξειδικευμένες εξετάσεις

 
Τα πιστοποιητικά αυτά
 • ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλουν στη βελτίωση των Αγγλικών Ειδικότητας
 • συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζουν συνεχή απασχόληση
 • εξασφαλίζουν ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τη βασική ορολογία που απαιτεί το επάγγελμα τους

 

Ειδικότητες που αφορούν τους τομείς

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑ
 • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΤΙΡΙΑ
 • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ
 • ΑΛΙΕΙΑ
 • ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
 • ΝΟΜΙΚΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΚΑΙ ΙΙ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ