Το...ιδιαίτερο φροντιστήριο!

                                                                                  

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών House of English-Francais-Deutsch-Turce τα πλεονεκτήματα του ιδιαίτερου μαθήματος γίνονται προσιτά σε όλους.

Γιατί τα δίδακτρά μας συνάδουν με αυτά ενός φροντιστηρίου, μόνο που εδώ συγκροτούμε ολιγομελή τμήματα που δεν ξεπερνούν τα 6-7 άτομα.

 Έτσι, αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο σε όλους τους μαθητές και παράλληλα, επικεντρώνουμε στην κατανόηση των αναγκών, αλλά και στον εντοπισμό των αδυναμιών τους, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Επιπλέον,νέα τμήματα ξεκινούν καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στοχεύοντας πάντα στην όσο το δυνατό αμεσότερη και πιο εξειδικευμένη διαδικασία μάθησης προσαρμοσμένη στον κάθε σπουδαστή μας.