Πρότυπη Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εκπονείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην παιδαγωγική (βιωματικές και εποπτικές μέθοδοι) και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η ουσιαστική και ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων, βασιζόμενη στις ακόλουθες ενότητες:
  • Λεξιλόγιο

  • Γραμματική

  • Γνωστικές δεξιότητες (cognitive skills):

Listening: Κατανόηση προφορικού λόγου
Speaking: Παραγωγή προφορικού λόγου
Writing: Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Εxam Training based on  past papers

Η καινοτομία μας έγκειται στο γεγονός ότι προωθούμε την στοχευμένη μάθηση καθώς και την εξοικείωση των μαθητών μας με τη μορφή των εξετάσεων ήδη από τις μικρές τάξεις έως και το επίπεδο Proficiency, παρέχοντας το κατάλληλο υλικό.
 
Κι όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων οπτικοακουστικών μέσων