Πρόγραμμα Σπουδών (Αγγλική Γλώσσα)

Στο House of English χωρίζουμε το πρόγραμμα σπoυδών σε 3 κύκλους:

  • Junior Classes (προκαταρτικός κύκλος)

1) Nursery (3-6 χρονών: εργαστήριο βιωματικής μάθησης)

Μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα με τραγουδάκια, ζωγραφική, παιχνίδια ρόλων (role-play) οι μικροί μας μαθητές (ηλικίας παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου)  εξοικιώνονται με την αγγλική γλώσσα όχι μόνο καταννοώντας την ακουστική και προφορά, αλλά πολύ περισσότερο, κατακτώντας την κανότητα να καταλαβαίνουν βασικές φράσεις και ννα τισ αναπαράγουν κατάλληλα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο σεχτικό σύνδεσμο:
https://houseofenglish.webnode.gr/house-of-english-nursery/
 
 

2)Pre-Junior (6-7 χρονών: προπαρασκευαστική τάξη με έμφαση στην πρώτη γραφή και ανάγνωση)

3) Junior A (Β΄ Δημοτικού)
4)Junior B (Γ’  Δημοτικού)

Regular Classes (βασικός κύκλος)

1) Βeginners: A’ Class (Δ’ Δημοτικού)
2)Elementary: B’ Class (Ε’ Δημοτικού)
3)A1: C’ Class  (ΣΤ’ Δημοτικού)
4)A2: D’ Class/(Θερινό τμήμα) Β1 (Α’ Γυμνασίου) 

    Exam Classes (εξεταστικός κύκλος)

 

1) Β2(Lower): E’ Class (Β’ Γυμνασίου)

2) C1(Advanced) (Γ’ Γυμνασίου)
3) C2(Proficiency) (Α’ Λυκείου)

  Summer Classes

Στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματός μας, λειτουργούν θερινά τμήματα για ενδυνάμωση, αλλά και συστηματική προετοιμασία, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή, ο οποίος έχει διάθεση και καλή επίδοση, να “περάσει” μια επιπλέον τάξη.

 

  • School Enforcement

Για τους μαθητές που χρειάζονται ενδυνάμωση στο μάθημα των Αγγλικών του σχολείου, δημιουργούμε ομοιογενή τμήματα με αποκλειστική ενασχόληση το σχολικό βιβλίο.

 

  • University Classes

Λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας των υποψηφίων i) των πανελλαδικών εξετάσεων για το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Η προετοιμασία για την εισαγωγή στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διεξάγεται μέσα από πληθώρα υλικού και past papers ώστε ο υποψήφιος να διαμορφώνει άποψη και να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του γύρω από σύγχρονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Κι αυτό γιατί τις περισσότερες φορές τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων αφορούν τρέχοντα ζητήματα της εποχής μας
                                                                                     ii) για Πανεπιστήμια του εξωτερικού, βασισμένα στα πτυχία TOEFL και IELTS
Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους αναλαμβάνουμε την προετοιμασία υποψηφίων για Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εντάσσοντάς τους σε εντατικά και ταχύρρυθμα τμήματα κυμαινόμενης διάρκειας, ανάλογα με το επίπεδό τους. Η επιλογή του εκάστοτε πιστοποιητικού IELTS/TOEFL, γίνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή.

 

  • Classes for Adults

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και επαγγελματικές ενασχολήσεις του ενήλικα, προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας και προσφέρουμε ταχύρρυθμα προγράμματα για την απόκτηση πτυχίων(Business English).

 

  • TUTORING (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Το Κ.Ξ.Γ μας δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι, οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν είτε με τη ροή του προγράμματος από το Common European Framework, είτε με το βιβλίο των Αγγλικών που διδάσκεται στο σχολείο (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο: Γενικό/Τεχνικό/Επαγγελματικό/Ναυτικό/-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) με το δικό τους ρυθμό.