Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες

 
 

Το Κ.Ξ.Γ. House of English ξεκίνησε με σκοπό να παρέχει στους σπουδαστές του εξατομικευμένη διδασκαλία με ιδιαίτερη έμφαση στο πλούσιο συνοδευτικό υλικό, τόσο οπτικοακουστικό, όσο και με τη μορφή σημειώσεων, το οποίο ολοκληρώνει την επιλεγμένη διδακτική σειρά βιβλίων των μαθητών.

Σε περιπτώσεις όπου έχει διαγνωσθεί δυσλεξία ή οποιαδήποτε μορφής μαθησιακή δυσκολία, στο φροντιστήριό μας λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας από εξειδικευμένους καθηγητές με ειδικές σπουδές και εμπειρία στο χώρο
Σε αυτά τα τμήματα:
 •  η μαθησιακή διαδικασία ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των μαθητών, καθώς προηγείται αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές μας
 •  η χρήση διαδραστικού πίνακα με προβολή οπτικοακουστικού υλικού είναι συνεχής καθώς το μάθημα ξεφεύγει από το παραδοσιακό μοτίβο του βιβλίου και της γραφής και επικεντρώνεται στη βιωματική εκμάθηση της γλώσσας
 •  τα ήδη ολιγομελή τμήματα γίνονται ακόμη μικρότερα, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο ομοιογένεια τόσο ηλικιακά, όσο και στο γνωστικό επίπεδο
 Στόχος είναι να φθάσει ο μαθητής με δυσλεξία και άλλες ΕΜΑ (ειδικές μαθησιακές ανάγκες) όχι μόνο στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, αλλά πολύ περισσότερο, να βιώσει προσωπική ενδυνάμωση και πίστη στις δυνατότητές του.
 

 

Τρόπος διδασκαλίας στο HOUSE OF ENGLISH: μια μικρή παρουσίαση της προσέγγισης και μεθοδολογίας σε μαθητές με ΔΕΠΥ και άλλες μαθησιακές δυσκολίες 

Στο Κέντρο μας προσπαθούμε να τροποποιούμε τον τρόπο διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Η χρήση διαδραστικού πίνακα συνδυάζεται ούτως ή άλλως με πληθώρα εκπαιδευτικών σημειώσεων με σκοπό να πλαισιώσουν την εκάστοτε διδακτική σειρά σε όλα τα τμήματά μας. Παράλληλα, όμως, μελετώντας τις αξιολογήσεις που πιθανώς προσκομιστούν, δημιουργούμε ένα διαφοροποιημένο τρόπο διδασκαλίας στο περιβάλλον ενός τμήματος ή και εξατομικευμένα ως ιδιαίτερο μάθημα, με σκοπό να κατακτήσουν τα παιδιά τη γλώσσα άμεσα και ουσιαστικά.

Αυτό μπορεί να συμβεί χρησιμοποιώντας διδακτικές σειρές, οι οποίες είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες και περιέχουν αισθητηριακά μοτίβα και βοηθητικό υλικό με τη χρήση υπολογιστή (ειδικό λογισμικό για την οπτικοακουστική εκμάθηση των λέξεων και αυτόματη διόρθωση ασκήσεων λεξιλογίου και γραμματικής)

Παράλληλα, δημιουργούμε Ιnteractive Notebooks -διαδραστικά τετράδια δηλαδή- με σκοπό την παρουσίαση της ύλης μέσα από έξυπνες κατασκευές που γίνονται μαζί με τα παιδιά εντός τάξης και στόχο έχουν την αφομοίωση του υλικού που διδάσκονται είτε αυτό αφορά το λεξιλόγιο, είτε την γραμματική. 
 
 
 

Ακολουθούν άρθρα που αφορούν τη δυσλεξία σε συνδυασμό με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Τα Κυριότερα Χαρακτηριστικά Των Μαθησιακών Δυσκολιών

mathisiakes-duskolies

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες ως προς την μάθηση, χωρίς ωστόσο να είναι εντελώς ίδιες σε όλα τα παιδιά. Επιγραμματικά θα αναφέρω τα πιο συνηθισμένα και κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Δυσκολεύονται στις αλληλουχίες π.χ. να μάθουν τις μέρες, τους μήνες, τις εποχές, να βρίσκουν
 • μια λέξη στο λεξικό, να δένουν τα κορδόνια τους
 • Δυσκολεύονται στην ταξινόμηση, στην αποθήκευση και γενικά στην οργάνωση των πληροφοριών. π.χ. πολύ πιθανό να ξεχάσουν μια μεγάλη εντολή ή να παραλείψουν κάποιο μέρος της.
 • Εμφανίζουν ανώριμη και ανοργάνωτη συμπεριφορά π.χ. ένα δωμάτιο σε χάος, ανακατεμένα συρτάρια, σχολική τσάντα με τα μισά βιβλία απόντα ή με λάθος βιβλία.
 • Έχουν περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής και κουράζονται πιο εύκολα.
 • Δυσκολεύονται στην γραπτή αποτύπωση των σκέψεων τους, παρόλο που συνήθως έχουν καλό προφορικό λόγο και ατέλειωτη φαντασία.
 • Τα γραπτά τους είναι γεμάτα ορθογραφικά, συντακτικά και σημασιολογικά λάθη.
 • Δυσκολεύονται στην αριθμητική, κυρίως στην προπαίδεια και στη λύση προβλημάτων.
 • Παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες σε διάφορους τομείς, όπως οι κατασκευές, το δημιουργικό παιχνίδι, η μουσική και τα μαθηματικά.
 • Δυσκολεύονται πολύ στην αντιγραφή από τον πίνακα. Μπορεί να φαίνεται απλό αλλά για έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες αυτό μπορεί να είναι τραγικό! Για αυτό συμβουλεύω τους δασκάλους να μειώνουν την ύλη αντιγραφής από τον πίνακα.
 • Όταν τους γίνεται μια ερώτηση απαντούν σχεδόν αυτόματα χωρίς να έχουν σκεφτεί πριν απαντήσουν.
 • Δεν αγαπούν ιδιαίτερα το σχολείο και τα μαθήματα, συχνά δείχνουν σημάδια απογοήτευσης, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της κακής επίδοσης στο σχολείο.
 • Κάνουν πολλή ώρα να κάνουν τις ασκήσεις για το σπίτι, είτε γιατί δυσκολεύονται να κατανοήσουν το περιεχόμενο των ασκήσεων τους είτε επειδή χαζεύουν!
 • Δεν κατανοούν το περιεχόμενο αυτού που διαβάζουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν ιδέα του τι διάβασαν!! Αυτό σημαίνει ότι στα μαθήματα αποστήθισης, όπως η ιστορία ή η γεωγραφία, χρειάζονται βοήθεια. Πρέπει να τους φτιάχνετε σχεδιάγραμμα και να χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά.
 • Ίσως να ξεχνούν γρήγορα κάτι που έχουν μάθει, χρειάζονται συχνές επαναλήψεις.
 • Ξεχνούν να σημειώσουν τις εργασίες για το σπίτι ή δεν προλαβαίνουν να τις σημειώσουν ειδικά αν είναι αντιγραφή από τον πίνακα.
 • Χάνουν ή ξεχνούν τα πράγματά τους. Συχνά κάποια βιβλία μένουν στο σχολείο, το ίδιο παθαίνει και η ζακέτα!
Όταν διαβάζουν
 • Αργούν να μάθουν τα γράμματα και το μηχανισμό της ανάγνωσης, δηλαδή τη σύνθεση των συλλαβών.
 • Μπερδεύουν γράμματα των οποίων οι ήχοι είναι φωνολογικά συγγενικοί, όπως γ-χ, φ-β, θ-δ ή που το σχήμα τους είναι παρόμοιο, δηλαδή π-τ, γ-χ, ξ-ζ.
 • Μαντεύουν λέξεις, παρασυρόμενα από κάποια γνωστή τους συλλαβή
 • Παραλείπουν γράμματα
 •  Αντιμεταθέτουν και προσθέτουν συλλαβές ή γράμματα π.χ. μοβύλι, βιλβίο
 • Δυσκολεύονται να κρατούν τη σειρά που διαβάζουν, συχνά χάνονται ειδικά σε ένα μεγάλο κείμενο. Καλό είναι να δείχνουν με ένα μολύβι τη σειρά που διαβάζουν.
 • Δεν έχουν ρυθμό και στίξη στην ανάγνωση, διαβάζουν μονότονα, χωρίς χροιά.
 • Μαντεύουν λέξεις, παρασυρόμενα από κάποια γνωστή τους συλλαβή, και έτσι βλέπουν και διαβάζουν αλλιώτικες λέξεις!΄
Όταν γράφουν
 • Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές ή λέξεις. Συχνό φαινόμενο ειδικά στις πολυσύλλαβες λέξεις.
 • Παραλείπουν τα σημεία στίξης ή τονίζουν λάθος συλλαβή
 • Δεν χρησιμοποιούν σωστά το κεφαλαίο
 • Αντικαθιστούν γράμματα που είναι φωνολογικά συγγενικά
 • Δεν κρατάνε αποστάσεις μεταξύ των λέξεων, συχνά τα γραπτά τους είναι λίγο έως πολύ δυσανάγνωστα επειδή κολλάνε τις λέξεις.
 • Οι προτάσεις τους δεν έχουν καλή δομή.
 • Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο.
 • Στις εκθέσεις γράφουν συνήθως λίγα πράγματα, κάποιες φορές μπερδεμένα.
 • Συχνά τα γράμματά τους είναι δυσανάγνωστα
 • Τα γραπτά τους συνήθως είναι γεμάτα ορθογραφικά λάθη, Παρόλο που γνωρίζουν τους κανόνες, τη στιγμή που γράφουν δεν τους θυμούνται.
 • Χρειάζονται συνέχεια επαναλήψεις των κανόνων γιατί δεν γενικεύουν εύκολα κανόνες.

Όσο για το αν υπάρχει εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των μαθησιακών δυσκολιών, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν διάφορες τεχνικές, προτάσεις και πρακτικές που ένας ειδικός παιδαγωγός μπορεί να μεταδώσει στο παιδί.

Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
 
(https://mommycool.com.cy/2016/10/30/ta-kuriotera-charaktiristika-ton-mathisiakon-duskolion/)

(

 

 

Η επίδραση της Δυσλεξίας στην εκμάθηση ξένης γλώσσας

Δυσλεξία ξένη γλώσσαΕισαγωγή (Μύθοι και Πραγματικότητα)

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα σχετικά με την δυσλεξία η οποία είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή αυτών των δυσκολιών. Το θέμα απασχολεί πια όχι μόνο τους ειδικούς αλλά και τους γονείς που έχοντας έρθει αντιμέτωποι με μια πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν, αναζητούν γνώση και ενημέρωση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μεγαλύτερο τμήμα συγγραφικού έργου (άρθρα, μελέτες, επιστημονικές εργασίες) εστιάζεται κατά βάση στην δυσλεξία σε σχέση με την μητρική γλώσσα του ατόμου. Τι συμβαίνει όμως με την δυσλεξία σε σχέση με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; Είναι εφικτό το δυσλεξικό άτομο να μάθει μια ξένη γλώσσα; Πώς επηρεάζεται αυτή η διαδικασία; Ποιες είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Το άρθρο που ακολουθεί επιχειρεί να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα της δυσλεξίας θέτοντας κάποια βασικά θέματα σχετικά με την φύση της συγκεκριμένης μαθησιακής δυσκολίας ενώ επόμενο άρθρο θα καταπιαστεί με τον τρόπο που αυτή επιδρά στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Το άτομο γεννιέται με δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι εγγενής διαταραχή, το οποίο σημαίνει ότι το άτομο γεννιέται με αυτή. Συνήθως γίνεται αντιληπτή κατά την διάρκεια της σχολικής ζωής οπότε το άτομο έχει εμπλακεί σε διαδικασία μάθησης και τα σημάδια δυσκολιών έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανή. Αποδίδεται σε πιθανή δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος ενώ πολλοί ερευνητές έχουν επίσης εστιάσει και στον κληρονομικό παράγοντα ως αιτία εμφάνισης της, χωρίς να απουσιάζει όμως και η επίδραση του περιβάλλοντος.

Δεν είναι σπάνιες οι φορές που η δυσλεξία εμφανίζεται ως οικογενειακή διαταραχή, παρατηρείται δηλαδή σε περισσότερα από ένα μέλη της ίδιας οικογένειας και αυτό γίνεται συνήθως αντιληπτό την στιγμή που ενώ έχει διαγνωστεί δυσλεξία στο παιδί ο γονιός συνειδητοποιεί ότι , χωρίς να το έχει εντοπίσει ο ίδιος ή να έχει απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζει μέσα στα χρόνια , εμφανίζει ακόμα ή εμφάνιζε παλιότερα (για παράδειγμα την περίοδο που ήταν και ο ίδιος μαθητής) συμπτώματα ανάλογα με αυτά που τώρα ο ειδικός εντοπίζει στο παιδί του .

Πέρα από την παραπάνω μορφή δυσλεξίας υπάρχει και η επίκτητη δυσλεξία που μπορεί να εμφανιστεί στο άτομο μετά από κάποιο ατύχημα το οποίο οδήγησε σε απώλεια δεξιοτήτων / ικανοτήτων που είχε αποκτήσει το άτομο κατά την διάρκεια της ζωής του. Το είδος δυσλεξίας στο οποίο αυτό το άρθρο επικεντρώνεται είναι η δυσλεξία ως αναπτυξιακή διαταραχή και όχι αυτή που το άτομο αποκτά στη διάρκεια της ζωής του.

Η δυσλεξία σχετίζεται με χαμηλό δείκτη ευφυίας του παιδιού;

Από την πλευρά κάποιων γονιών υπάρχει αρκετές φορές διστακτικότητα στο να παραδεχτούν στο περιβάλλον τους ή ακόμα και στον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει το παιδί τους στο σχολικό περιβάλλον ή στο πλαίσιο φροντιστηρίου ή ιδιαίτερων μαθημάτων ότι υπάρχει διάγνωση για δυσλεξία από φόβο μήπως αυτό θεωρηθεί χαμηλότερου νοητικού δυναμικού.

Στην πραγματικότητα, ένας από ους πρώτους παράγοντες που εξετάζεται πριν ο ειδικός προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση ή και διάγνωση είναι ο δείκτης ευφυΐας του παιδιού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δείκτης αυτός να είναι σε φυσιολογικό τουλάχιστον επίπεδο ή ακόμα και σε ανώτερο του φυσιολογικού επίπεδου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο όρος δυσλεξία ως διάγνωση απορρίπτεται και ο ειδικός στρέφεται σε άλλα αίτια προκειμένου να εντοπίσει την ρίζα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

Η αποδοχή της ύπαρξης της διαταραχής και η απενοχοποίηση των γονιών απέναντι σε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι καθώς αφενός τους βοηθούν να αναζητήσουν πιο εύκολα βοήθεια και υποστήριξη από τον ειδικό και αφετέρου, σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο, διευκολύνουν το παιδί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα χωρίς να θεωρεί ότι πρέπει να ντρέπεται ή να νιώθει μειονεκτικά λόγω της διαφορετικότητας του.

Η δυσλεξία “θεραπεύεται”;

Ως εγγενής διαταραχή υπάρχει στο άτομο από την αρχή της ζωής του και το συνοδεύει καθ’όλη την διάρκειά της. Καθώς το άτομο αναπτύσσεται είναι πιθανό να αλλάζει μορφή και να διαφοροποιείται σε σχέση με παλιότερα στάδια, πάντα όμως με κάποιο τρόπο θα κάνει αισθητή την παρουσία της. Η έγκαιρη παρέμβαση και η ειδική διδασκαλία βοηθά σταδιακά το δυσλεξικό άτομο να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία στην μαθησιακή διαδικασία.
Η χρήση των κατάλληλων μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν επιβαρύνουμε το δυσλεξικό παιδί με ένα φορτίο που δεν μπορεί να αντέξει και το οποίο σταδιακά θα οδηγήσει σε αποτυχία, απώλεια κινήτρου, άγχος και προβλήματα συμπεριφοράς που συχνά συνυπάρχουν με καταστάσεις ανάλογες με αυτή που μόλις περιγράφηκε. Είναι σημαντικό το παιδί που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες να νιώσει ότι εμπλέκεται σε μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που αξίζει πραγματικά τον κόπο, ώστε να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη.

Η δυσλεξία αφορά μόνο στον γραπτό λόγο;

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας, η δυσλεξία προκαλεί δυσκολίες στην εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας. Κατά συνέπεια, σχετίζεται ιδιαίτερα με την εκμάθηση του γραπτού λόγου χωρίς όμως να αποκλείεται το γεγονός ότι και ο προφορικός λόγος μπορεί να επηρεαστεί.

Ο δυσλεκτικός μαθητής μπορεί να μάθει ξένες γλώσσες;

Η μνήμη (βραχύχρονη και μακρόχρονη) είναι ένας από τους τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα από την δυσλεξία. Τα ελλείμματα μνήμης που εμφανίζονται στο δυσλεξικό άτομο πέρα από την μητρική αναμένεται να επηρεάσουν και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Το κομμάτι του λεξιλογίου για παράδειγμα, που αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας στηρίζεται κατά βάση στην μνήμη, οπότε όταν αυτή δυσλειτουργεί, δυσχεραίνεται η προσπάθεια του ατόμου να ανταποκριθεί με επιτυχία σε έναν σταδιακά αυξανόμενο όγκο εργασιών και υποχρεώσεων.

Η ένταξη του δυσλεξικού μαθητή σε μια τάξη με άλλους μαθητές θεωρητικά του ίδιου επιπέδου ή σε τάξη που απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικών επιπέδων και δυνατοτήτων όπως συνήθως συμβαίνει στο σχολείο, δεν μπορεί να ωφελήσει το παιδί αν ο σχεδιασμός διδασκαλίας δεν είναι τέτοιος ώστε να προνοεί για την επαρκή κάλυψη των αναγκών του. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναιεκπαιδευμένος κατάλληλα ώστε με την χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων να μπορέσει να παρέχει στον δυσλεξικό μαθητή την ενίσχυση που χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εκμάθηση ενός νέου γλωσσικού κώδικα.

Η σωστή προσέγγιση από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και άρα γνώστης της φύσης και των τρόπων αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, θα βοηθήσει το παιδί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα είναι ικανό να βιώσει θετικά συναισθήματα μέσα από την επιτυχία , θα τονώσει την αυτοπεποίθησή του, θα ενισχύσει το κίνητρό του, θα βοηθήσει στην μείωση του άγχους και στην θετική στάση προς τη γλώσσα με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη επίδοσή του σε αυτή. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό – να μπορέσει μέσα από την επιλογή του κατάλληλου τρόπου διδασκαλίας να «εμποδίσει» τον δυσλεξικό μαθητή να νιώσει ανία και ματαίωση και τελικά να οδηγηθεί σε εγκατάλειψη της προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου του.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bensoussan, M. (1994).English as a foreign language and the dyslexic college student: Pilot screening test and remedial materials in the language laboratory. Retrieved March 15, 2011, from www.eric.ed.gov.
Berninger, V.(1994). Introduction to the varieties of orthographic knowledge I: Theoretical and developmental issues. In: Berninger, V.(eds). The varieties of orthographic knowledge I: Theoretical and developmental issues. Dodrecht; Boston; London, Kluwer Academic Publishers, 1-25
Crombie, M.(1999). Foreign language learning and dyslexia (adaptation of the article Bad language or good). Dyslexia Yearbook
Difino,M.S. & Lombardino J. L..(2004). Language learning disabilities: The ultimate foreign Challenge. Foreign Language Annals, 37, No 3, 390-400
Downey, D. M., Snyder L.E. & Hill B. (2000). College students with dyslexia: Persistent linguistic deficits and foreign language learning. In Wiley J. &Sons Ltd.(Ed.). Dysexia.(p.p. 101-111)
Ellis, N.C. &Sinclair,S. G.(1996). Working memory in the acquisition of vocabulary and syntax: Putting language in good order. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 49A (1), 234-250
Foorman, B.(1994). Phonological and orthographic processing: Separate but equal? London, Kluewer.
Landerl, K., Wimmer, H., Frith, U.(1997).The impact of orthographic consistency on dyslexia: A German-English comparison. Cognition, 63:315-334
Porpodas, C. D. (1999). Patterns of phonological and memory processing in beginning readers and spellers
Snowling M. (2005). Language skills and learning to read: The dyslexia spectrum. Dyslexia, Speech and Language : A Practitioner’s Handbook (p.p. 1-14)
Snowling,M. J.(1981). Phonemic deficits in developmental dyslexia. Psychology Research, 43, 219-234
Sparks R. L., Ganschow L. (1993). The impact of native language learning problems on foreign language learning: Case study illustrations of the linguistic coding deficit hypothesis. The Modern Language Journal,77, 58-74
Sprenger- Charolles, L., Sieger, L., Bonnet , P.(1998).Reading and spelling acquisition in French: The role of phonological mediation and orthographic factors. Journal of Experimental Child Psychology, 68: 134-165.
Wolf, M., Pheil, C., Lotz, R., Biddle, K. (1994). Towards a more universal understanding of the developmental dyslexia : the contribution of orthographic factors. In :Berninger, V.(eds). The varieties of orthographic knowledge I: Theoretical and developmental issues. Dodrecht; Boston; London, Kluwer Academic Publishers 137-171
Ziegler, C. J.,Perry, C., Ma-Wyatt, A., Ladner, D. & Schulte-Korne, G. (2003). Developmental dyslexia in different languages: Language-specific or universal? Journal Of Experimental Child Psychology,86,169-193
Αγγέλου, Α. (2007). Δυσλεξία και επίδοση στην ξένη γλώσσα. Διπλωματική εργασία, ΑΠΘ.

Πηγή:https://www.ikidcenters.com

 

Συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών σε νηπιαγωγείο και δημοτικό

 0 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 1. Δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει σύνθετες και πολύπλοκες λέξεις. 2. Έχει προβλήματα με τους χρόνους των ρημάτων ή τις αντωνυμίες. 3. Παραλείπει συλλαβές ή καταλήξεις 4. Μιλάει κομπιαστά ψάχνοντας να βρει τις κατάλληλες λέξεις. 5. Μπερδεύει την σειρά των γραμμάτων μέσα στην λέξη 6. Μπερδεύει ακουστικά παρόμοιες λέξεις π.χ. λέει ματηθής αντί μαθητής, σάλαθα νατί θάλασσα κ.λ.π 7. Οι προφορικές του εκφράσεις είναι ανώριμες συντακτικά και γραμματικά 8. Δεν μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία με την σωστή σειρά των γεγονότων 9. Δυσκολεύεται να συσχετίσει αντικείμενα που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον με την ανάλογη ονομασία τους 10. Δεν καταλαβαίνει την έννοια της ομοιοκαταληξίας και της ακολουθίας 11. Όταν συλλαβίζει μπορεί να αποκωδικοποιεί σωστά τα γραφήματα, ενώ όταν προσπαθεί να διαβάσει την λέξη ολόκληρη την λέει λάθος 12. Δεν ξέρει που τονίζονται οι λέξεις και πώς να χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης 13. Δεν ξεχωρίζει τα γράμματα μεταξύ τους 14. Δεν μπορεί να καταλάβει παιχνίδια με λέξεις και γράμματα 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

 1. Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει ή να φτιάξει ορισμένα σχήματα. 2. Δυσκολεύεται να γράψει το όνομά του και παρουσιάζει δείγματα στρεφοσυμβολισμού και καθρεπτικής γραφής 3. Αντιστρέφει, μεταθέτει γράμματα ή συλλαβές 4. Προσθέτει, παραλείπει γράμματα ή συλλαβές 5. Δεν ξέρει να βάζει τόνους 6. Δεν βάζει σημεία στίξης 7. Κολλάει τις λέξεις μεταξύ τους 8. Ακατάστατη και ακαταλαβίστικη γραφή 9. Λάθη στην αντιγραφή από τον πίνακα 10. Λάθη αδικαιολόγητα και διαφορετικά στην ορθογραφία 

ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 1. Έχει δυσκολία στην εκτέλεση έργων που προϋποθέτουν προσανατολισμό στο χώρο και στον χρόνο. 2. Συγχέει το δεξιά – αριστερά, βορράς – νότος, χθες – αύριο. 3. Δυσκολεύεται να διαβάσει σωστά τον χάρτη ή να μάθει την ώρα. 4. Τα προβλήματα προσανατολισμού επηρεάζουν ακόμη καθημερινές λειτουργίες όπως την διαδικασία που φοράει τα ρούχα του, που δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του, και γενικότερα έχει πρόβλημα στην επίγνωση του χρόνου. 5. Δεν μπορεί να επαναλάβει με την σωστή σειρά τις μέρες τις εβδομάδες, τους μήνες, την προπαίδεια. 6. Έχει δυσκολία στην αντιγραφή κινήσεων του γυμναστή όταν αυτός αντικρίζεται κατά πρόσωπο. ΜΝΗΜΗ 1. Δυσκολεύεται να θυμηθεί και συνεπώς να εκτελέσει μια σειρά προφορικών εντολών, να πει τους μήνες με την σειρά, να αριθμήσει τους ζυγούς, να μάθει την προπαίδεια. 2. Δυσκολεύεται να μάθει ημερομηνίες, τοποθεσίες, ονόματα, χώρες, πρωτεύουσες. 3. Έχει ανεπάρκεια βραχύχρονης και μακροπρόθεσμης μνήμης, που έχει σαν αποτέλεσμα να ξεχνά τις οδηγίες του δασκάλου, τις εργασίες που έχει να κάνει για το σχολείο, που είναι τα πράγματά του. 

Πηγή: atfa.gr

Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2015/12/symptomata-mathisiakon-dyskolion-se-n/

 

Δυσλεξία και κατανόηση αγγλικών κειμένων 

 Η κατανόηση του γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα είναι μία διαδικασία η οποία δε συμβαδίζει κατ΄ ανάγκη με την αναγνωστική δεξιότητα . Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία καλή ανάγνωση αλλά μία δυσχερή κατανόηση, καθώς και το αντίστροφο. Η επαρκής κατανόηση των βασικών σημείων του γραπτού λόγου προϋποθέτει μία αρχική << αναγνωριστική >> επαφή με το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαβαστεί με προσοχή ο τίτλος του κειμένου και να παρατηρηθούν όλες οι συνοδευτικές πληροφορίες που το συνοδεύουν ( εικόνες, πηγές, υπομνήματα, χάρτες κ.λ.π.). Ακόμη, πρέπει με βάση τα παραπάνω ερεθίσματα να ανασυρθεί η πρότερη βιωματική εμπειρία του παιδιού ( δηλαδή το τι γνωρίζει ήδη το ίδιο το παιδί για το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο ). Στη συνέχεια, καθώς θα προχωράει η εξέλιξη της αφήγησης, μπορούμε να διακόψουμε την ανάγνωση σε κρίσιμα σημεία της πλοκής και να ρωτήσουμε το παιδί ποια νομίζει ότι θα είναι η εξέλιξη. Για τα μικρότερα παιδιά μπορούμε να ζητήσουμε να ζωγραφίσουν την υπόθεσή τους ,ή να την αναπαραστήσουν υποδυόμενα τα πρόσωπα της ιστορίας. Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για το τέλος της ιστορίας. Επίσης, μπορούμε να προτείνουμε στο παιδί να δώσει τη δική του εκδοχή σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η ιστορία. Τέλος, καλό είναι να παροτρύνουμε το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα που του δημιουργήθηκαν διαβάζοντας το κείμενο παροτρύνοντάς το να τα διατυπώσει με μία ποικιλία λέξεων ( π.χ. ενδιαφέρον, συναρπαστικό, ανιαρό κ.λ.π.). Ας μην ξεχνάμε ότι η κατανόηση δεν είναι μία μηχανιστική, αλλά μια ζωντανή διαδικασία – στην οποία το παιδί με δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ ή οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία – πρέπει να αλληλεπιδρά ενεργά με το κείμενο. 

Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου – Ψυχολόγος 

https://specialenglish.gr/

Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2015/04/dyslexia-kai-katanoisi-agglikon-keim/

Tα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΕΠΥ στις διάφορες ηλικίες

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), περιγράφηκε για πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία εδώ και εκατό χρόνια και έχει πια καταλήξει να θεωρείται η πιο κοινή διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Οι ειδικοί, οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι ασχολούνται με παιδιά ξεχνούν ότι είναι μία χρόνια διαταραχή, η οποία αλλάζει πρόσωπα με το πέρασμα του χρόνου. Παιδιά τα οποία δεν έχουν διαγνωστεί στη δημοτική ηλικία διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν στη δίνη άλλων ψυχιατρικών διαταραχών.

H διάγνωση της δεν βασίζεται ποτέ σε ένα και μοναδικό σύμπτωμα. Διαχωρίζουμε σε βασικά ή πρωτογενή συμπτώματα, τα οποία είναι η έλλειψη προσοχής που δεν δικαιολογείται από τη χρονολογική ηλικία του παιδιού, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα. Tα συνοδά συμπτώματα, τα οποία γίνονται πιο έντονα στην εφηβεία και στιγματίζουν την κλινική εικόνα, ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και μπορεί να περιλαμβάνουν ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, κρίσεις οργής, πείσμα, αρνητισμό, υπερβολικές διακυμάνσεις της ψυχικής διάθεσης, χαμηλή ανοχή «ανικανοποίητου» (frustration tolerance), χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη πειθαρχίας.

H ελλειμματική προσοχή εκδηλώνεται με την πρόωρη εγκατάλειψη των ασχολιών και με τις μη ολοκληρούμενες δραστηριότητες. Tα παιδιά περνούν γρήγορα από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, δείχνουν ότι χάνουν το ενδιαφέρον τους για κάποια ασχολία, επειδή προσελκύονται από κάποια άλλη. H υπερδραστηριότητα συνεπάγεται υπερβολική ανησυχία, ειδικά σε καταστάσεις που απαιτούν σχετική ηρεμία. Ανάλογα με την κατάσταση, το παιδί μπορεί να σηκώνεται από το κάθισμά του, να τρέχει και να χοροπηδάει τριγύρω, ενώ θα έπρεπε να παραμείνει στη θέση του. Eπίσης, μπορεί να φλυαρεί, να θορυβεί, να είναι νευρικό και να κινείται συνεχώς.

Tα προβλήματα στην συμπεριφορά δεν είναι επαρκή ή και αναγκαία για τη διάγνωση, αλλά υποβοηθούν στην επιβεβαίβωσή της. H άρση των κοινωνικών αναστολών, η απερισκεψία σε καταστάσεις που ενέχουν κινδύνους και η παρορμητική περιφρόνηση των κοινωνικών κανόνων (που εκδηλώνεται με την παρενόχληση άλλων προσώπων, με τη διακοπή των δραστηριοτήτων τους, με βιαστικές απαντήσεις σε ανολοκλήρωτες ερωτήσεις ή με τη δυσκολία αναμονής της σειράς τους) είναι χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτή τη διαταραχή.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΕΠ-Υ στις διάφορες ηλικίες

Tα κλινικά χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τροποποιούνται, καθώς το παιδί συναλλάσσεται με το περιβάλλον του.

Bρεφική ηλικία

Tο περισσότερα παιδιά με διάγνωση ΔΕΠ-Υ υπήρξαν υπερβολικά ανήσυχα μωρά, παρουσίασαν κωλικούς, έκλαιγαν πολύ, είχαν προβλήματα φαγητού και ύπνου, καθυστέρησαν στον έλεγχο των σφιγκτήρων και στην εκμάθηση του ενεργητικού λόγου.

Προσχολική ηλικία

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι εξαιρετικά δραστήρια, η ενεργητικότητά τους όμως, είναι άσκοπη. Μοιάζουν σαν να μη φοβούνται τίποτα και έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερα ατυχήματα. Συχνά χρειάζονται λιγότερο ύπνο.

Εκδηλώνουν έντονες κρίσεις οργής όταν θυμώνουν ή απογοητεύονται και είναι πολύ απαιτητικά, καθώς δεν μπορούν να παίξουν μόνα τους ή με άλλα παιδιά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τους παιδικούς σταθμούς και άλλους χώρους της γειτονιάς.

Mέση παιδική ηλικία

Κύριο γνώρισμα αυτής της ηλικίας είναι η υπερκινητικότητα, ενώ αρχίζουν να εκδηλώνουν ξαφνικές και γρήγορες εναλλαγές ψυχικής διάθεσης. Συχνά επαναστατούν εναντίον οποιασδήποτε μορφής πειθαρχίας, περιγράφονται σαν πεισματάρικα, ανταγωνιστικά και επιθετικά ενώ μπορεί να επέλθει μια κοινωνική απομόνωση. Στο σχολείο η επίδοσή τους συνήθως μειώνεται.

Eφηβεία

Στην εφηβεία τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας αμβλύνονται (υπάρχει μια κινητική ανησυχία), είναι έντονη η παρουσία της παρορμητικότητας ενώ στο επίκεντρο εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Περιγράφονται συναισθηματικά ανώριμα, ανεύθυνα, με δυσκολία να παραμείνουν σε σχέσεις και γενικά με υποδεέστερες κοινωνικές δεξιότητες, χαμηλή αυτοεκτίμηση και με κακή σχολική επίδοση και αδιαφορία για τη μάθηση.

Οι έφηβοι που παρουσιάζουν αυτή τη δυσκολία συχνά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όμως δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν το στόχο τους, έχουν δυσκολία να εστιάσουν την προσοχή τους, είναι παρορμητικοί και συχνά, αλλά όχι πάντα διακατέχονται από υπερβολική δραστηριότητα ή ανησυχία. H δυσκολία στη συγκέντρωση, η δυσκολία στην ταξινόμηση πληροφοριών και η έλλειψη προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε μειώμενη σχολική απόδοση, ενώ η παρορμητική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Ενώ η Διαταραχή Eλλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Yπερκινητικότητα είναι, όπως έχει αναφερθεί, μια πολύ κοινή διαταραχή ανάμεσα στα παιδιά, στην εφηβεία όμως είναι συχνά δύσκολο να διαγνωσθεί, γιατί κρύβεται πίσω από άλλα προβλήματα. Επιπρόσθετα είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητή και αποδεκτή από το περιβάλλον των εφήβων.

Ενήλικοι

Στην ενηλικίωση κυριαρχούν οι συνέπειες της χαμηλότερης ακαδημαϊκής επίδοσης, οι συχνές αλλαγές στις σπουδές και αργότερα στους χώρους εργασίας. Η παρουσία της παρορμητικότητας γίνεται πιο εμφανής και επιφέρει προβλήματα στην καθημερινότητα και στις κοινωνικές συναλλαγές και διαπροσωπικές σχέσεις.

Πηγή: www.infokids.com.cy